Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτελεσματική χρήση πόρων, βελτίωση απορροφητικότητας και δημοσιονομική πειθαρχία τα τρία κλειδιά για την επιτυχία του νέου ΕΣΠΑ

• Η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στο ποσοστό απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων
• Η βελτιστοποίηση της ωφέλειας από το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 μπορεί να επιτευχθεί με:
o Την συνέχιση των επιδόσεων στον τομέα της απορρόφησης των πόρων
o Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πόρων
o Την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων
• Η περαιτέρω βελτίωση των εσόδων της Κεντρικής Κυβέρνησης, χωρίς την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων αλλά με την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, το κρίσιμο ζητούμενο για τους επόμενους μήνες.
• Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: το τετράμηνο Ιανουάριος-Απρίλιος 2014 σημειώθηκε έλλειμμα €2,2 δισ., βελτιωμένο κατά 34,7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων υπηρεσιών, εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων.