Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η συμφωνία για το χρέος οι δύο βασικοί άξονες πολιτικής για την επόμενη περίοδο

• Η διαδικασία εφαρμογής των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με:
• Την αναμενόμενη συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.
• Την επιστροφή σε βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης
• Η εφαρμογή των προαπαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα αποτελέσει δείκτη για την επιτυχία της κυβέρνησης όσον αφορά στην προώθηση του συνολικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων...