Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι αποφάσεις της ΕΚΤ δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας

• Τα μέτρα της ΕΚΤ μπορούν να συμβάλουν στην πιστωτική επέκταση και στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα με δεδομένο ότι θα περιοριστεί η αβεβαιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος.
• Η έγκριση της δόσης των €3,4 δισ. από το ΔΝΤ δεν επιτρέπει εφησυχασμό, δύσκολες μεταρρυθμίσεις απομένουν για την επόμενη περίοδο, ενώ πρέπει να αποφευχθεί η ακύρωση της προσπάθειας που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα...