Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πολιτική σταθερότητα και κρίσιμη μάζα μεταρρυθμίσεων «κλειδιά» για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο για το 2021

• Η εφαρμογή μιας κρίσιμης μάζας μεταρρυθμίσεων μπορεί να οδηγήσει την επιστροφή σε ένα βιώσιμη μονοπάτι ανάπτυξης, προϋποθέτει όμως προσήλωση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια και πολιτική σταθερότητα.
• Η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων χωρίς ταλαντεύσεις θα επιτρέψει σύμφωνα και με την πρόσφατη μελέτη των ΙΟΒΕ-BCG:
• Την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης
• Τη δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου φορολογικού πλαισίου...