Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το αναμενόμενο πακέτο ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους από τους επίσημους δανειστές σε συνδυασμό με: α) νέες εκδόσεις κυβερνητικών ομολόγων (€5,5δις ετησίως κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας) και β) τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής, αναμένεται να διασφαλίσουν πλήρη κάλυψη των όποιων χρηματοδοτικών κενών προβλέπονται για τα επόμενα 6-7 έτη, καθιστώντας μη-αναγκαίο ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης από τον επίσημο τομέα