Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η συμφωνία με την τρόικα το πρώτο θετικό βήμα για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης και την έξοδο στις αγορές

• Η συμφωνία για την τρέχουσα αξιολόγηση βασίστηκε:
• Στην δέσμευση της κυβέρνησης για την προώθηση του μεγαλύτερου μέρους των προτάσεων του ΟΟΣΑ για την βελτίωση του ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία
• Στη δέσμευση για τη χρήση μεγάλου μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος γα την ανάπτυξη / δημοσιονομική ενίσχυση της οικονομίας μέσω τις αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων επιπλέον αυτόν που περιλαμβάνονταν ήδη στον Προϋπολογισμό 2014.
• Στη δέσμευση για την άμεση ολοκλήρωση του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών ώστε οι τελευταίες να θωρακισθούν έναντι των κινδύνων των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να συμβάλουν στην προσπάθεια επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.