Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα επαληθεύσει την πτωτική τάση του κινδύνου της ελληνικής οικονομίας

• Ο κίνδυνος της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τα περιθώρια των 10ετών ομολόγων έφτασε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 46 μηνών. Συνέχιση της αποκλιμάκωσης προϋποθέτει:
• Εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού σύμφωνα με την Έκθεση του ΟΟΣΑ.
• Εκκίνηση των διαπραγματεύσεων για το χρηματοδοτικό κενό της περιόδου 2014-16 και τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους...