Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σημαντικά περιθώρια αισιοδοξίας για το 2014

• Η επιβεβαίωση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης για τη διετία 2014-15 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την τρόικα επιτρέπουν περιθώρια αισιοδοξίας.
• Η μείωση των εισφορών είναι αναγκαίο να μην επιβαρύνει το διαθέσιμο εισόδημα, ούτε οι αλλαγές στα εργασιακά τα ποσοστά ανεργίας.
• Η υστέρηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο 2014 προβληματίζει σχετικά με την επίτευξη του σχετικού ετήσιου στόχου...