Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων και σταδιακή αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος τα ζητούμενα στο προσεχές μέλλον

• Η εξασφάλιση της διατηρησιμότητας του πλεονάσματος για τα επόμενα χρόνια και η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
• Ικανοποιητικό το πρωτογενές πλεόνασμα για τον Ιανουάριο του 2014 σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Κυβέρνησης.
• Η υστέρηση εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού τον Ιανουάριο προκαλεί προβληματισμούς όσον αφορά την επίτευξη του σχετικού ετήσιου στόχου για το 2014...