Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ειδική μελέτη για τα προβλεπόμενα χρηματοδοτικά κενά, τα περιθώρια συμφωνίας με τους επίσημους δανειστές για ένα νέο πακέτο ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους (OSI) και τη δυνατότητα επιστροφής της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές το 2014 με την έκδοση μεσοπρόθεσμου ομολόγου.