Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενίσχυση του ανταγωνισμού για να μην ακυρωθούν στην πράξη οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας

Οι βασικοί άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για την επόμενη περίοδο περιλαμβάνουν:
• Την προώθηση του νομοσχεδίου για την εξάλειψη των περιορισμών στον ανταγωνισμό. Ειδάλλως, περιορίζονται σημαντικά οι πιθανότητες εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά και προσφοράς νέων θέσεων εργασίας μεσοπρόθεσμα.
• Την εξασφάλιση μιας βιώσιμης συμφωνίας για τη διατηρησιμότητα των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2013 χωρίς να υποθηκεύονται οι αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας.
• Την επίτευξη μιας λύσης μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2014 για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους είτε στο πλαίσιο ενός 3ου Προγράμματος Σταθεροποίησης είτε μέσα στα πλαίσια επιτήρησης που θέτει η νέα δομή της Ευρωζώνης