Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αυξάνεται η αβεβαιότητα για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές την ελληνικής οικονομίας

• Ενισχύεται η αβεβαιότητα για την επίτευξη των στόχων του 2014 εξαιτίας:
• της δυστοκίας στην λήψη αποφάσεων για το δημοσιονομικό κενό του 2014
• του αναμενόμενου δημοσιονομικού αποτελέσματος της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας
• των καθυστερήσεων στην εφαρμογή των προαπαιτούμενων μεταρρυθμίσεων
• Η αύξηση της αβεβαιότητας γίνεται αντιληπτή τόσο από την αύξηση των περιθωρίων των δεκαετών ομολόγων όσο και από την σταθεροποίηση του Γενικού Δείκτη του ΧΑΑ.