Συνέχιση των επίσημων συζητήσεων μεταξύ των ελληνικών αρχών και της τρόικα στο πλαίσιο της 5ης επικαιροποίησης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα έκθεση εστιάζεται στη πρόοδο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελληνικών αρχών και της τρόικα αναφορικά με τους δημοσιονομικούς όρους και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που διέπουν τη παρούσα επικαιροποίηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.