Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται, η αβεβαιότητα παραμένει

• Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση για το θέμα της άρσης των πλειστηριασμών, το δημοσιονομικό κενό του 2014 καθώς και την αναδιάρθρωση των αμυντικών βιομηχανιών.
• Διατηρησιμότητα των πρωτογενών πλεονασμάτων και εφαρμογή του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κρίνουν την επιτυχία του προγράμματος.
• Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης από τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου καταβλήθηκαν €4,7 δισ.