Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα έκθεση εστιάζεται στη πρόοδο που σημειώθηκε κατά το τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ελληνικών Αρχών και της Τρόικα αναφορικά με τους δημοσιονομικούς όρους και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που διέπουν τη παρούσα επικαιροποίηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.