Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Περιορίζονται τα χρονικά περιθώρια αποφάσεων για το δημοσιονομικό κενό του 2014

• Οι βασικοί άξονες της στάσης της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις για τα δημοσιονομικά περιλαμβάνουν:
• Αποφυγή οριζόντιων μέτρων για το κλείσιμο του δημοσιονομικού κενού του 2014.
• Συμβιβασμό στο θέμα της αναδιάρθρωσης των αμυντικών βιομηχανιών....