Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα μελέτη αποτελεί επέκταση σειράς πρόσφατων μελετών μας για τη βιωσιμότητα της δημοσιονομικής θέσης της χώρας, παρουσιάζοντας τη δομή ενός νέου (υποθετικού) πακέτου ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους από τους επίσημους δανειστές και αναλύοντας τις δυνητικές του επιπτώσεις στην εξέλιξη του λόγου χρέους-ΑΕΠ και των χρηματοδοτικών αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης σε ορίζοντα 50ετίας.