Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το μεταρρυθμιστικό κενό παραμένει υψηλό παρά τη σημαντική βελτίωση του δείκτη ανταγωνιστικότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας σε σχέση με το 2012

• Σύμφωνα με τον δείκτη ανταγωνιστικότητας Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας:
• Η ελληνική οικονομία κατατάσεται17 θέσεις υψηλότερα το 2013, από την 89η θέση το 2012 στην 72η το 2013
• το μεταρρυθμιστικό κενό παραμένει υψηλό, στις 37,5 ποσοστιαίες μονάδες από το βέλτιστο επίπεδο μεταρρυθμίσεων...