Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων πριν από την έναρξη της νέας διαπραγμάτευσης

• Η μη εφαρμογή του προγράμματος ANFA μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την έναρξη της διαπραγμάτευσης για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επόμενων ετών
• Η ελληνική κυβέρνηση είναι αναγκαίο να προσέλθει σε αυτή τη διαπραγμάτευση έχοντας ολοκληρώσει τις προαπαιτούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει να αφιερώσει την προσπάθεια της στην αποφυγή νέων δημοσιονομικών μέτρων για το 2014 ή και για το 2015-16.
• Κεντρική κυβέρνηση: ικανοποιητική εξέλιξη της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η αβεβαιότητα για τα έσοδα και τις πρωτογενείς δαπάνες παραμένει.