Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2014: Η ύφεση θα τελειώσει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

• Οι προβλέψεις του Προσχεδίου περιλαμβάνουν:
• Για το 2013, αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ στο -4,0% και πρωτογενές πλεόνασμα 0,2%
• Για το 2014, θετικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ στο 0,6% και πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%, κανένα νέο μέτρο αλλά αλλαγές σε ήδη υπάρχοντα, πρόσβαση στις αγορές ως λύση στο χρηματοδοτικό κενό του 2ου εξαμήνου του 2014...