Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βασιζόμενη σε μία από τις υπάρχουσες μεθοδολογίες στη διεθνή βιβλιογραφία, η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τεχνική μελέτη για την βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους καθώς και ποσοτικές εκτιμήσεις για το κόστος που θα είχε μια υποθετική καθυστέρηση της εφαρμογής του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής την περίοδο 2013-2016.