Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η μελέτη παρουσιάζει εμπεριστατωμένη επισκόπηση της ξένης επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα τα τελευταία έτη και αναλύει την πρόοδο που έχει έως τώρα συντελεσθεί από τις αρχές της χώρας με στόχο την δημιουργία ενός περιβάλλοντος πιο φιλικού προς τις επενδύσεις.