Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η μελέτη αναλύει το βαθμό δημοσιονομικής σταθερότητας της Ελλάδας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και επιχειρεί να απαντήσει σε μία σειρά κρίσιμων ερωτημάτων που σχετίζονται με την επιτευξιμότητα των στόχων του υφιστάμενου προγράμματος προσαρμογής. Λαμβάνει δε υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, τα πλέον πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωζώνης σχετικά με την προοπτική ενός νέου πακέτου χρηματοδότησης από τους επίσημους δανειστές με στόχο την κάλυψη του προβλεπόμενου χρηματοδοτικού κενού την περίοδο 2014-2015.