Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Περάσαμε τον κάβο του Eurogroup αλλά ακόμη απαιτείται προσπάθεια για την εκταμίευση της δόσης

• Η δόση του 3ου τριμήνου του 2013 δίνεται νωρίτερα αλλά τμηματικά με βάση την πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
• Η δόση του τετάρτου τριμήνου του 2013 δεν περιλήφθηκε στις αποφάσεις του χθεσινού Eurogroup όπως αρχικά αναμενόταν αλλά θα είναι συνάρτηση της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
• Αναμένεται έγκριση της δόσης των €1,8 δισ. από το ΔΝΤ στο τέλος Ιουλίου 2013 αλλά η αβεβαιότητα για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος για το υπόλοιπο του 2013 παραμένει.
• Το πρόβλημα των εσόδων παραμένει σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2013 εξαιτίας της μείωσης των εσόδων από έμμεσους φόρους (-13,0% σε ετήσια βάση) και της παράτασης της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.