Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η πραγματική οικονομία δεν αντέχει την επανάληψη των καθυστερήσεων του 2012

• Η τμηματική καταβολή της δόσης με βάση την πρόοδο στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αποτελεί εφικτή λύση και είναι προτιμότερη από την επανάληψη του αρνητικού παραδείγματος του 2ου εξαμήνου του 2012.
• Τα κρίσιμα σημεία της διαπραγμάτευσης περιλαμβάνουν:
• την ολοκλήρωση της διοικητικής μεταρρύθμισης μέσω της επίτευξης των στόχων του προγράμματος κινητικότητας και τις αποχωρήσεις από το δημόσιο,
• την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των ασφαλιστικών ταμείων,
• την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος.
• Οι δείκτες Οικονομικού Κλίματος και Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης υποχώρησαν ελαφρά, εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων του Ιουνίου που ανέκοψαν την σταδιακή βελτίωση που είχε καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες. Στις Υπηρεσίες οι αυξημένες προσδοκίες στον τουριστικό τομέα ενίσχυσαν την αισιοδοξία...