Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι μεταρρυθμίσεις και το χρηματοδοτικό κενό τα κρίσιμα ζητήματα της επόμενης εβδομάδας

• Η αποτελεσματικότητα της νέας κυβέρνησης θα κριθεί από την επιτυχία της στην ολοκλήρωση:
 της διοικητικής μεταρρύθμισης μέσω της επίτευξης των στόχων του προγράμματος κινητικότητας και τις αποχωρήσεις από το δημόσιο,
 της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος
 της κάλυψης του χρηματοδοτικού κενού των ασφαλιστικών ταμείων,
 του επανασχεδιασμού του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
• Η αδυναμία συνεισφοράς των κεντρικών τραπεζών και της ΕΚΤ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας είναι αναγκαίο να καλυφθεί με άλλο τρόπο για να αποφευγθεί η δημιουργία χρηματοδοτικού κενού για το 2013.