Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και τραπεζικός δανεισμός σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Η μελέτη χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές εμπειρικές μεθοδολογίες για να επιβεβαιώσει και να αναδείξει το σημαντικό ρόλο του τραπεζικού συστήματος στην εύρυθμη λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής, εξάγοντας, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα συμπεράσματα: Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την παροχή τραπεζικών πιστώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ο ρυθμός αύξησης (μείωσης) των πιστώσεων έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ρυθμό μεγέθυνσης (συρρίκνωσης) του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)...