Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η συνέχεια του μεταρρυθμιστικού προγράμματος είναι το κρίσιμο ζητούμενο από την κυβερνητική πλειοψηφία

• Η μη υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ απαιτεί την γρήγορη επαναξιολόγηση της διαδικασίας, την διόρθωση των πιθανών αστοχιών και την προκήρυξη νέου διαγωνισμού.
• Η προσπάθεια επανίδρυσης της ΕΡΤ είναι αναγκαίο να ενταχθεί σε ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης του δημοσίου. Η κυβέρνηση χρειάζεται να επικοινωνήσει την αναγκαιότητα του στο κοινό.
• Θετική έκπληξη η μείωση του ΑΕΠ μόνο κατά -5,6% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2013. Η μείωση των αποθεμάτων όπως προκύπτει από τα στοιχεία ΑΕΠ του 1ου τριμήνου αποτελεί θετική ένδειξη για τα επόμενα τρίμηνα.
• Τα στοιχεία Κεντρικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2013 δείχνουν ότι το πρόβλημα των εσόδων παραμένει.
• Η διαδικασία αποπληθωρισμού συνεχίζεται με τις τιμές να μειώνονται σε ετήσια βάση, για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Μάιο (-0,4%).