Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η μεταρρύθμιση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού προϋπόθεση για την βελτίωση της αξιοπιστίας

• Η επιστροφή στις αγορές θα είναι επιτυχημένη μόνο αν οι αγορές κρίνουν ότι η χώρα έχει ολοκληρώσει το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και έχει εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του χρέους.
• Μείωση του κινδύνου της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να αποτυπώνεται στα περιθώρια αποδόσεων.
• Η πορεία αύξησης των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα είχε ανακοπεί τον Μάρτιο και πλέον αναστράφηκε τον Απρίλιο ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στην Κύπρο και των συνεχιζόμενων πιέσεων στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν αυτή η τάση θα συνεχιστεί ή θα δούμε μια σταθεροποίηση / ανάκαμψη. Η πιστωτική επέκταση συνεχίζει να κινείται αρνητικά.