Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μονόδρομος η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων

• Μείωση του κινδύνου της ελληνικής οικονομίας που αποτυπώνεται στη ραγδαία πτώση των περιθωρίων αποδόσεων (σε επίπεδα χαμηλότερα των 700 μβ για πρώτη φορά από το 2010).
• Η συγκατάθεση της τρόικας για την ευνοϊκή μεταχείριση των εκκρεμών επιστροφών φόρων προηγούμενων ετών σε σχέση με το έλλειμμα, επιβεβαιώνουν την θετική διάθεση να παραβλεφθούν αρνητικές ατέλειες λόγω της προόδου που έχει συντελεστεί μέχρι στιγμής...