Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το κλίμα βελτιώνεται, η πραγματική οικονομία θα ακολουθήσει;

• Ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά από τις αποφάσεις του Eurogroup που αποτυπώνεται:
• στη μείωση του κινδύνου της ελληνικής οικονομίας (τα spreads σε επίπεδα χαμηλότερα των 800 μβ για πρώτη φορά από το 2010)
• στη βελτίωση των δεικτών οικονομικής συγκυρίας
• Θετική εξέλιξη η μείωση του ΑΕΠ, μόνο κατά -5,3% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2013, σε συνθήκες πρωτοφανούς μείωσης της ρευστότητας της οικονομίας.