Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πολιτικές για περιορισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης με δράσεις όχι μόνο από την πλευρά της προσφοράς αλλά κι από τη πλευρά της ζήτησης

Στόχος της μελέτης είναι να αναδείξει τα αίτια της υπέρμετρης αύξησης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον, οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα επικεντρώθηκαν στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης μόνο από τη πλευρά της προσφοράς, δηλαδή περιορίστηκαν ως επί τω πλείστον σε μέτρα πολιτικής καθορισμού και ρύθμισης των τιμών των φαρμάκων. Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν η περαιτέρω αύξηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτό συνέβη, σε ένα μεγάλο βαθμό, εξαιτίας της έλλειψης μέτρων για τον έλεγχο του όγκου κατανάλωσης των φαρμάκων, δηλαδή μέτρων από τη πλευρά της ζήτησης. Παράγοντες που επηρεάζουν τον όγκο κατανάλωσης των φαρμάκων, μεταξύ άλλων, είναι ο αριθμός των εν ενεργεία ιατρών (ο οποίος διπλασιάστηκε μέσα στη τελευταία εικοσαετία), η χωρίς έλεγχο-όρια συνταγογράφηση των ιατρών και η ζήτηση των ασθενών.