Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τα θετικά βήματα συνεχίζονται

• Θετικές ενδείξεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από:
• την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την τρόικα και την επικείμενη έγκριση εκταμίευσης της δόσης των €8,8 δις. στα μέσα Μαίου 2013,
• την πρόοδο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και την αναμενόμενη ολοκλήρωση τη μεταβίβασης του 33% του ΟΠΑΠ,
• την επίτευξη ελλείμματος -6,0% του ΑΕΠ για το 2012, σημαντικά μικρότερου του αντίστοιχου στόχου του Προϋπολογισμού 2013 (-6,6% του ΑΕΠ).