Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η μείωση των εσόδων επιβαρύνει τις προοπτικές για το 2013

• Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας χειροτέρευσαν την τελευταία εβδομάδα εξαιτίας:
• της σημαντικής υστέρησης στα έσοδα που επιβεβαιώνεται τόσο από τα στοιχεία Κεντρικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013 όσο και από τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 επιβαρύνει την επίτευξη του στόχου για το έλλειμμα του 2013.
• των αρνητικών επιδράσεων στη ρευστότητα εξαιτίας: α) της αύξησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των νοσοκομείων, των ΟΤΑ και του ΕΟΠΥΥ στο τέλος Φεβρουαρίου 2013 και β) της καθυστέρησης εξόφλησης αφού μόνο €1,5 δισ. από τα προβλεπόμενα €3,5 δισ. των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013.