Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η αβεβαιότητα για την ελληνική οικονομία αυξάνεται καθώς καθυστερεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης

• Η θετική αξιολόγηση είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί το συντομότερο δυνατό και να αποφευχθεί το αρνητικό παράδειγμα των ατέρμονων διαπραγματεύσεων του 2012.
• Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους €1,5 δισ. αντί των προβλεπόμενων από το Πρόγραμμα €3,5 δισ. και παρά την θετική έκπληξη του Μαρτίου.
• Η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας συνεχίζεται: ο δείκτης ΡΜΙ του Μαρτίου δείχνει περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση μειώνεται περαιτέρω (όγκος λιανικών πωλήσεων -16,4% ετήσια πτώση τον Ιαν.)...