Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αύξηση του κινδύνου της περιφέρειας της ευρωζώνης εξαιτίας της λύσης για την Κύπρο

• Το σχέδιο διάσωσης της κυπριακής οικονομίας είναι προτιμότερο από την εναλλακτική της πλήρους κατάρρευσης. Αναμένεται όμως να έχει σημαντικές και δυσμενείς επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία και να αυξήσει την αβεβαιότητα για τις περιφερειακές χώρες της ευρωζώνης.
• Βήματα προόδου στην προώθηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση. Σημαντικά προβλήματα όμως παραμένουν και δεν έχουν αντιμετωπιστεί.
• Συνεχίζεται η προσαρμογή του εξωτερικού τομέα της οικονομίας. Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τον Ιανουάριο ήταν μειωμένο κατά 84,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης των πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη (-61,2%), της μείωσης των εισαγωγών (-11,4%) και της αύξησης των εξαγωγών (+11,4%).