Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η θετική αξιολόγηση της τρόικας αναγκαία για την βελτίωση του κλίματος στην ελληνική οικονομία

• Η θετική αξιολόγηση από την τρόικα, που προϋποθέτει και την επίλυση του προβλήματος της «κινητικότητας» των δημοσίων υπαλλήλων, θα επιτρέψει την αποδέσμευση συνολικά €8,8 δισ. μέχρι το τέλος Απριλίου 2013.
• Τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης δείχνουν καλύτερη εικόνα από τα αντίστοιχα της Κεντρικής Κυβέρνησης για τον Ιανουάριο 2013, αλλά δεν αλλάζουν την σημαντική υστέρηση εσόδων.
• Το σύνολο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ήταν ελαφρά μειωμένο τον Ιανουάριο σε σχέση με το Δεκέμβριο εξαιτίας της μείωσης των καταθέσεων των επιχειρήσεων και παρά την αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών.
• Ο δείκτης PMI για την μεταποίηση βελτιώθηκε τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο. Βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων εννέα μηνών αλλά εξακολουθεί να δείχνει περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών