Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόοδος στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος προσαρμογής

Το παρόν κείμενο επικεντρώνεται στην πρόοδο που έχει ήδη συντελεστεί στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος προσαρμογής ενόψει της επικείμενης αξιολόγησης από την τρόικα. Η Ελλάδα έχει ήδη εκπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των προαπαιτούμενων δράσεων για τη 3η αναθεώρηση του προγράμματος και, ως εκ τούτου, δεν αναμένουμε σημαντικές καθυστερήσεις στην εκταμίευση της επόμενης δόσης του δανείου. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται ότι η 5η και η 6η αναθεώρηση του προγράμματος που είναι προγραμματισμένες για τον Αύγουστο 2013 και Νοέμβριο 2013 αντίστοιχα, να αποδειχθούν ιδιαίτερα απαιτητικές, όχι μόνο στη βάση των ποιοτικών και ποσοτικών τους στόχων, αλλά και γιατί, μέχρι τότε, θα έχουμε μία σαφέστερη εικόνα για το ρυθμό συρρίκνωσης του ΑΕΠ το τρέχον έτος καθώς και τη πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κρίσιμους τομείς όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής και η εφαρμογή του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.