Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αγορά Οικιστικών Ακινήτων: η πτώση τιμών και συναλλαγών ενισχύθηκε το 2012, η αβεβαιότητα κύριος παράγοντας των εξελίξεων

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στις αιτίες της οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά η αγορά ακινήτων και ο κατασκευαστικός τομέας χτυπήθηκαν σκληρά από την κρίση. Οι επενδύσεις και η απασχόληση στις κατασκευές και ιδιαίτερα στην αγορά κατοικιών βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση από το 2008. Με την ελληνική οικονομία να εισέρχεται το 2013 στον έκτο χρόνο ύφεσης, η πτώση στις τιμές των κατοικιών και στις συναλλαγές ενισχύθηκε. Το μέγεθος της ύφεσης και η συνεπακόλουθη πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών υποσκέλισαν τους παράγοντες εκείνους που βοηθούσαν στην συγκράτηση των τιμών. Επίσης η δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών σημείωσε μεγάλη πτώση...