Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό τον Ιανουάριο του 2013 αλλά η διατηρησιμότητα του αμφίβολή

• Το πλεόνασμα οφείλεται σε μείωση πρωτογενών δαπανών, μείωση δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και μείωση των επιστροφών φόρων.
• Οι μειωμένες επιστροφές φόρων του Ιανουαρίου επιβαρύνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των επόμενων μηνών και οι μειωμένες δαπάνες του ΠΔΕ επιβαρύνουν τη ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας.
• Η βελτίωση των εσόδων του προϋπολογισμού θα κρίνει την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2013.
• Πολύ υψηλότεροι των αναμενόμενων οι ευρωπαϊκοί διαρθρωτικοί πόροι που εξασφάλισε η Ελλάδα για την περίοδο 2014-20. Η αποτελεσματική αξιοποίηση τους κλειδί για την ανάπτυξη.