Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Προϋποθέσεις του συστήματος Υγείας για τη καταβολή της δόσης του Μαρτίου

Στόχος της μελέτης είναι να παρουσιάσει τα απαιτούμενα μέτρα στον τομέα της Υγείας που πρέπει να ληφθούν πριν τη καταβολή της δόσης του Μαρτίου. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη δημοσιονομική προσαρμογή, καθώς οι κρατικές δαπάνες στην Υγεία αποτελούν σχεδόν το 11% της συνολικής δημόσιας δαπάνης. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να μειώσει τη δαπάνη για την Υγεία κατά 0,6% του ΑΕΠ στα χρόνια 2013-14. Η δε φαρμακευτική δαπάνη θα πρέπει να μειωθεί κατά 0,4% του ΑΕΠ...