Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιτακτική η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος

• Πλέον και επισήμως αναγνωρίζεται η ανάγκη για την άμεση αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος ώστε να αποφευxθούν νέα μέτρα που θα πληρώσουν οι «συνήθεις ύποπτοι» μισθωτοί και συνταξιούχοι.
• Οι στόχοι για τα έσοδα του 2013 δεν θα επιτευχθούν χωρίς ριζικές αλλαγές στη δομή του φορολογικού συστήματος.
• Στο χαμηλότερο επίπεδο από την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, χάρη στη μεγάλη μείωση των εισαγωγών καθώς και των πληρωμών για τόκους και την αύξηση των εξαγωγών.
• Αυξάνεται ο ρυθμός επιστροφής των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αρνητική η πιστωτική επέκταση.