Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των αγορών απαιτεί προσήλωση της κυβέρνησης στην εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού προγράμματος

• Η μείωση των περιθωρίων αποδόσεων των ελληνικών 10-ετών ομολόγων οδηγεί σε βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης για την ελληνική οικονομία.
• Οι δείκτες οικονομικού κλίματος βελτιώθηκαν για 2ο συνεχή μήνα. Τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένουν όμως εξαιρετικά απαισιόδοξα για το μέλλον.
• Ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας συνεχίζει την ανοδική του πορεία στηριζόμενος στη ζήτηση από το εξωτερικό. Οι νέες παραγγελίες για μέρος της βιομηχανίας όμως μειώνονται...