Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εμφανείς ενδείξεις βελτίωσης του διεθνούς κλίματος για την Ελλάδα και πρόοδος στο μέτωπο των μακροοικονομικών ανισορροπιών της χώρας

H παρούσα μελέτη κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις εμφανείς ενδείξεις βελτίωσης του διεθνούς κλίματος για την Ελλάδα, όπως αυτή αντανακλάται στην πρόσφατη μεγάλη συρρίκνωση των περιθωρίων απόδοσης των ελληνικών κυβερνητικών ομολόγων και στην πορεία ανάκαμψης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ειδικότερα, μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από τις εντατικές προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να διορθώσει παλαιότερες αποκλίσεις στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η προσαρμογή στο μέτωπο των «δίδυμων ελλειμμάτων» της χώρας εντείνεται...