Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βελτιωμένες οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά τις πρόσφατες εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις

• Η βελτιωμένη προοπτική της ελληνικής οικονομίας προεξοφλείται παρά τους κινδύνους εφαρμογής του προγράμματος
• Η εύρυθμη καταβολή της δόσης των €49,1 δισ. απαιτεί επιπρόσθετη προσπάθεια από την κυβέρνηση για την προώθηση των προαπαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
• Η μείωση του ΑΕΠ κατά -6.9% το τρίτο τρίμηνο του 2012 θέτει σε κίνδυνο την πρόβλεψη του Προϋπολογισμού του 2013 για ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ -6.5% το 2012 σε ετήσια βάση