Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η χαμηλότερη της αναμενόμενης συμμετοχή των ξένων κατόχων ελληνικού χρέους στο πρόγραμμα επαναγοράς σηματοδοτεί την πεποίθηση τους για την βελτιωμένη προοπτική της ελληνικής οικονομίας

• Η μειωμένη συμμετοχή των ξένων επενδυτών δείχνει ότι περίπου τα 2/3 των ξένων κατόχων του ελληνικού χρέους είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο που συνεπάγεται η περαιτέρω διακράτηση των ελληνικών τίτλων.
• Οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν στο δίλημμα «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» και αναμένεται να καλύψουν το κενό που αφήνουν οι ξένοι ομολογιούχοι...