Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

7 Ημέρες Οικονομία:Η χθεσινή απόφαση εκταμίευσης της δόσης εξασφαλίζει στην Ελλάδα απαραίτητο χρόνο για την επανεκκίνηση της οικονομίας

• Οι αποφάσεις του Eurogroup για την έγκριση της εκταμίευσης της δόσης και την εξασφάλισης της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους μειώνουν την αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από την κοινή νομισματική ένωση. Τα περιθώρια των ελληνικών ομολόγων μειώνονται σημαντικά.
• Η τμηματική καταβολή της δόσης δυσχεραίνει την προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Η επανεκκίνηση την ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει:
• την υλοποίηση των παραπάνω εναπομένουσων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
• την επανεκκίνηση των μεγάλων έργων...