Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τα χρονικά και ουσιαστικά περιθώρια για την τελική συμφωνία μεταξύ τρόικας και ελληνικής κυβέρνησης είναι περιορισμένα αλλά υπαρκτά

• Η οριστική συμφωνία για τη δέσμη μέτρων για το 2013-14 είναι αναγκαίο να επιτευχθεί μέχρι την 16η Οκτωβρίου 2012 ώστε να δοθεί χρόνος για να ολοκληρωθούν όλες εκείνες οι ενέργειες (πιθανό έκτακτο Euro Working Group ή ακόμη και Eurogroup) που θα επιτρέψουν την συζήτηση του ελληνικού θέματος στην Συνάντηση Κορυφής της 18ης Οκτωβρίου 2012.
• Η ελληνική κυβέρνηση είναι αναγκαίο να δρομολογήσει την νομοθέτηση και την εφαρμογή μιας σειράς (89) προαπαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ήδη κυκλοφορούν βάσιμα σενάρια για τμηματική καταβολή της δόσης με βάση τις επιδόσεις στο μέτωπο των διαρθρωτικών αλλαγών...