Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Greece's 2013 Draft Budget: Key Targets and Assessment (October 2, 2012)

To προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το δημοσιονομικό έτος 2013 καταρτίστηκε εν μέσω ενός ιδιαίτερα δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, προβλέποντας συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας για έκτο συνεχές έτος...