Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

According to the final State Budget Execution data for January – April 2017, the budget balance recorded a deficit of ca €1.14 bn, ca €0.90 bn narrower relatively to the respective 2017 Budget (B17) target (deficit €2.04 bn). The primary balance recorded a surplus of ca €1.73 bn, outperforming the B17 target (primary surplus €0.80 bn)
Να σας ειδοποιήσουμε όταν εκδοθεί η επόμενη Οικονομική Ανάλυση;